Over Lucia van der Bent

Sinds 2003 staat mijn leven voor het grootste deel in het teken van Bioresonantie. Mijn interesse en enthousiasme is in de loop der jaren omgeslagen naar een niet te stuiten passie om mijn patiënten bewust te maken van de oorzaken van hun klachten en daardoor dus ook van de mogelijkheden tot verbetering! De goede resultaten, waardering en vertrouwensband die ik met mijn patiënten opbouw, ook al is dat meestal maar van korte duur, maken dat ik elke dag weer met zeer veel plezier voor 200 % aan het werk ga!

In 2002 stond mijn leven volledig op zijn kop en moest ik helemaal overnieuw beginnen. Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest in de reclame/marketing en sportwereld vond ik een nieuwe baan in een totaal andere omgeving. Ik werd aangetrokken om een praktijk voor Bioresonantie en Homeopathie professioneel neer te zetten en om mee te werken aan het introduceren en organiseren van de opleidingen in de Bioresonantie-therapie van Martin Keymer in Nederland. Hierdoor werd ik gefascineerd door de mogelijkheden van de Bioresonantie en begon te dromen over een eigen praktijk. Ik startte in mijn vrije tijd diverse studies (homeopathie, reguliere medische opleidingen, Bioresonantie) en maakte mijn droom begin 2006 waar.

Mijn eigen praktijk: Bentcomad, Bio-Energie-Therapie & Complementair Adviescentrum was een feit!

De naam Bentcomad is ontstaan vanuit mijn instelling dat de Bioresonantietherapie en mijn eigen adviserende en ondersteunende rol de basis voor mijn praktijk vormen. Toevallig (of niet?) Bent, is mijn achternaam maar ook de afkorting van Bio- Energie-Therapie, de internationale benaming van bioresonantie. Complementair betekend aanvullend, ik zie mijzelf en mijn diensten als een aanvulling op o.a. de reguliere geneeskunde en niet als alternatief! Adviescentrum is gekozen omdat het advies centraal staat naast de ondersteuning door de Bioresonantietherapie.

Workshops en lezingen

Ik heb zes jaar op free-lance basis voor de importeur van de Bicom in Nederland gewerkt met als doel de Bioresonantie-therapie verder te introduceren en te demonstreren. Hierdoor heb ik zeer veel kennis en ervaring op kunnen doen bij docenten in binnen- en buitenland. Naast de organisatie en begeleiding van de opleidingen gaf ik demonstraties en was ik helpdesk voor startende therapeuten. Sinds 2011 richt ik mij volledig op mijn eigen praktijk, maar ben ik nog wel zelf docent en geef ik workshops en lezingen voor (startende) collega’s. Eén van mijn persoonlijk doelstellingen is een stuk bewustwording bij zowel collega’s als patiënten van blokkades door niet herkende, laat staan erkende oorzaken van ziekten zoals verdriet, angst of zorgen. Werkstress is algemeen erkend als ziekmakende faktor maar bijvoorbeeld de zorgen voor en om een ernstig zieke partner (naast eigen baan, huishouden en kinderen)met al het verdriet en de angsten die daarbij horen worden niet als zodanig herkend, laat staan erkend als (mede) oorzaak van ziekte.

Artsen en therapeuten

Vanuit de begeleiding bij de seminars en de opleidingen/bijscholingen heb ik veel contact met (huis)artsen en therapeuten, die ook met de Bioresonantie-therapie werken. Ook in mijn eigen praktijk streef ik naar samenwerking met de behandelende (huis)arts en/of therapeut (bijvoorbeeld fysiotherapeut). Ik wil hierbij onderstrepen dat ik puur complementair (dus aanvullend) werk. Deze aanvulling bestaat vooral uit het opsporen van de achterliggende oorzaken van ziekten en aandoeningen. Hierbij denk ik vooral aan (voedings)allergieën en belastingen door bacterieën, parasieten, schimmels, gifstoffen en straling.

Natuurlijk volg ik elk jaar verplichte en aanvullende bij- en nascholingen zowel op regulier als complementair gebied.

Ik ben aangesloten bij de NIBIG en lid van diverse intervisiegroepen en werkgroepen.