Bio-Energie-Therapie
is de internationale benaming voor Bioresonantie-therapie.

Wat is Bioresonantie-therapie?

De Bioresonantie-therapie is een energetische behandelmethode gericht op het hele lichaam. De methode werkt therapeutisch met energie, meer specifiek met de lichaamseigen trillingen van de patiënt.
Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam bestuurd worden door elektromagnetische trillingen. Veel ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen, die de chemische processen verkeerd aansturen. Het is dus heel belangrijk om de energetische besturing van het lichaam in evenwicht en onder controle te krijgen.
De Duitse arts F. Morell maakte gebruik van deze kennis en ontwikkelde in 1977 de zogenaamde Mora-therapie. Voor Morell was het duidelijk dat het veel eenvoudiger was om therapeutisch direct in te grijpen op het energetisch besturingsniveau in plaats van in de chemische processen, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij de meeste medicijnen. Gesteund door onderzoekingen van prof. C Smith, verbonden aan de Salford University in Engeland, ontstond daaruit in 1987 de BICOM® Resonantietherapie. In deze therapie wordt gewerkt met het BICOM’®-apparaat, dat speciaal ontwikkeld is om de lichaamseigen trillingen van patiënten te verwerken tot individuele therapiesignalen.

Wat is biofysische geneeskunde?

De verschillende soorten therapie of genezing werken op verschillende niveaus in het lichaam. Chiropraktie, operaties en het zetten van botbreuken bijvoorbeeld werkt op het structurele (materiele) niveau. Medicijnen en kruiden werken op biochemisch niveau.
Bio-energetische therapie werkt op biofysisch niveau.

Chemicaliën in het menselijk lichaam zijn opgebouwd uit atomen, welke op hun beurt weer zijn opgebouwd uit subatomaire deeltjes. Natuurkundigen ontdekten lang geleden dat deze subatomaire deeltjes zich gedragen als energie en dat ze deze energie in hun omgeving uitstralen in specifieke patronen, golven genoemd. Wanneer er interactie ontstaat tussen deze golven van stralingsenergie zullen ze elkaar energie ontnemen of energie aan elkaar toevoegen (afstoten of aantrekken). Dit is afhankelijk van hoe ze gestructureerd zijn. Het is dit interactieve fenomeen dat onderzoekers meer dan 20 jaar lang bestudeerden in relatie tot het therapeutisch beïnvloeden van deze energiepatronen. In Europa wordt dan ook al meer dan 20 jaar gebruik gemaakt van Bioresonantie-apparatuur. Onderzoekers zagen de mogelijkheid om de verschillende frequentiepatronen (trillingen) van een normaal functionerend lichaam, alsmede dat van antigenen en pathogenen zoals virussen, bacteriën en toxines te analyseren. De elektromagnetische lading van schadelijke substanties kunnen door Bioresonantie-therapie worden gereduceerd of zelfs geëlimineerd door de juiste frequentiepatronen aan een lichaam terug te geven.

Bioresonantietherapie wordt ook gebruikt om de frequentiepatronen van de organen en systemen van een lichaam te versterken of te ondersteunen. Deze vorm van therapie voedt het lichaam energetisch om zo optimale gezondheid te bereiken.
Door het analyseren en beïnvloeden van frequentiepatronen, behandelt Bioresonantie-therapie het lichaam op de meest diepgaande manier.