AVG

Home / AVG

Belangrijk! Hoe gaan wij om met uw gegevens? Lees even door, info AVG

Deze informatie heeft betrekking op per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in heel Europa in werking is getreden en omdat uw gegevens bekend zijn in ons systeem als u patiënt bent/wordt bij ons in de praktijk.

Privacy is een fundamenteel recht dat op dit moment wordt gewaarborgd door de Wet bescherming persoonsgegeven. Deze wet is vervangen door een nieuwe Europese verordening, de AVG, die vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd zal gaan worden.

Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom willen we u graag informeren over onze herziene privacyverklaring.

Hieronder leggen wij u uit waarom wij uw gegevens gebruiken en hoe wij uw gegevens beschermen.


Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Van alle patiënten die bij ons in de praktijk komen maken wij een patiëntendossier aan. Wij gebruiken uw gegevens om met u te communiceren (post, telefoon of e-mail); voor de belastingdienst en de Kamer van Koophandel zijn wij verplicht om de factuurhistorie gedurende 7 jaar te bewaren.


Welke gegevens slaan wij op?

Wij vragen van u: naam, adres, postcode en woonplaats (NAW), telefoonnummer(s) en e-mailadres. En voor de zorgverzekeraar uw BSN nummer. Dit verwerken wij in een boekhoudprogramma en vermelden wij op onze declaraties voor uw consulten.

Indien u met uw huisdier onze praktijk bezoekt vragen wij ook nog een groot aantal gegevens (naam, diersoort, ras, geslacht, leeftijd, gewicht, kleur, vachttype, etc.), maar deze gegevens vallen niet onder de AVG.


Bent u verplicht de gegevens te geven?

Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te bewaren.


Delen we uw gegevens met andere partijen?

In principe niet tenzij u ons daar uitdrukkelijk om verzoekt, bijvoorbeeld aan de huisarts of een collega therapeut.

Uw gegevens zijn van u!


U heeft recht op inzage in uw gegevens. Ook heeft u de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen (als u geen financiële verplichtingen meer bij ons heeft) of door te sturen naar een andere partij.

Het is niet meer mogelijk om telefonisch aan te geven dat u gegevens gemaild wenst te hebben, wij moeten door deze nieuwe richtlijnen eerst uw identiteit controleren.

Als u vragen hebt over uw persoonlijke gegevens of instructies nodig hebt over het inzien of verwijderen van uw opgeslagen gegevens, neem dan contact op via 085-8771167.


Vriendelijke groet, 


Lucia van der Bent